Tyto uváděné podklady jsou převzaty ze statistiky Policejního prezídia ČR - web Policie ČR (www.policie.cz)  ROK 2008:   Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1/1/2008 do 31/12/2008 433 - Krádeže věcí z automobilů - 49430 zjištěno - 3921 objasněno - 1 294 117 000 Kč škoda - 2 185 000 Kč zajištěno  ROK 2009:   Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1/1/2009 do 31/12/2009 433 - Krádeže věcí z automobilů - 46613 zjištěno - 3996 objasněno - 1 149 119 000 Kč škoda - 2 039 000 Kč zajištěno  ROK 2010:   Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1/1/2010 do 31/12/2010 433 - Krádeže věcí z automobilů - 39455 zjištěno - 3829 objasněno - 1 064 901 000 Kč škoda - 1 849 000 Kč zajištěno  ROK 2011:   Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1/1/2011 do 31/12/2011 433 - Krádeže věcí z automobilů - 33230 zjištěno - 2928 objasněno - 813 230 000 Kč škoda - 715 000 Kč zajištěno  ROK 2012 (I.Q.):  Statistický výkaz č. 1 - kriminalita za období od 1/1/2011 do 31/3/2012  433 - Krádeže věcí z automobilů - 7515 zjištěno - 355 objasněno - 189 656 000 Kč škoda - 142 000 Kč zajištěno  Z uváděných hodnot lehce vyplývá, že klesá počet krádeží věcí z automobilů, ale způsobená škoda na jednotku mírně roste.  Celková způsobená škoda je však stále velmi hrozivá - převyšuje více jak jednu miliardu Kč, což v porovnání s odcizenými  vozidly činí více než 50% - škoda na odcizených vozidlech v roce 2010 činila více jak 1,935 miliardy Kč.  Při porovnání průměrné ceny krádeže věcí z automobilů se dostáváme k číslu ...... 26 990 Kč.  Při vyčíslení vzniklé škody velmi těžko uspějete s argumentem, že vzniklá škoda je ve skutečnosti násobně vyšší než  odcizené věci!  Pro příklad: Ze služebního vozu byl odcizen přenosný počítač, digitální fotoaparát a GPS navigace s dalšími písemnostmi a na vozidle  vznikla škoda cca v hodnotě 5000 Kč. Celková hmotná škoda tak dosáhla výše cca 43500 Kč. Poškozený je obchodní manažer  firmy obchodující s elektronickými součástkami.  Od vzniku krádeže uplynuly 3 dny, z toho 1 den pracovník absolvoval všechny nutné vysvětlení a podání, hlášení pojištění  atp. Druhý den řešil na pracovišti zajištění nového HW, SW, dohledával data, shromažďovat pracovní podklady a zjišťoval  předpokládané škody na datech. Během toho mu asistovali pověření pracovníci a dále vše řešil s nadřízenými. IT pracovník  činil další kroky k zajištění ochrany dat firmy a připravoval pro poškozeného nové databáze a zálohy. Následně provedl  instalaci všech potřebných dat a SW, provedl kontrolu a předal 4 den nový HW poškozenému. Ten ještě celý 5 den doháněl  nesplněné pracovní povinnosti a řešil potřeby svých klientů. Po celou dobu byl velmi nesoustředěný a jeho pracovní  nasazení bylo velmi neefektivní.  Když sečteme celkové náklady vzniklé způsobenou ztrátou, dojdeme k závěru, že firmě vznikla minimálně 3 až 4 násobná  škoda! Nejhorší však naštěstí nenastalo - firemní data nebyla zneužita a nevznikla tak daleko rozsáhlejší následná  ekonomická ztráta zaměstnavateli!  Přejeme vám bezpečnější a klidnější život ...... s ...  car-safe box 

Statistika - krádeže věcí z vozidel

Krádeže věcí z vozidel - ČR v číslech:

Uvedená čísla jsou alarmující, ikdyž by se mohlo zdát, že je patrný klesající trend v objemu peněz ukradených věcí. Dle našeho soudu lze očekávat postupný nárůst, který úzce souvisí s rozevíráním se nůžek sociálního a ekonomického postavení jednotlivých skupin obyvatelstva. Pěkné, drahé, velké, ale i firemní vozidlo vždy bude prvotním zájmem zlodějíčků či organizovaných skupin. A kdo by chtěl jezdit ve špinavém, starém vozidle, aby nevzbudil pozornost !!!
car-safe ® HOME
©  Copyrigth by CAR-SAFE - 2013/06 Web car-safe.cz provozuje STESYS, s.r.o. specialista na bezpečnostní systémy 
car-safe box - jediný autotrezor na trhu s kombinovaným mechanickým a elektronickým zabezpečením - vyberte si z variant MECHNICAL, MECHATRONIC nebo LOCATOR.
Produkty Novinky Galerie Konkakt

Modelová případ odhadu vzniklé škody - realita